Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Görsel algı çalışmaları, İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları, Dikkat ve hafıza çalışmaları, Temel kavram çalışmaları, Problem çözme ve tahmin çalışmaları, Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları,  Duyu eğitimi çalışmaları, Nefes ve ritim vb. çalışmalar ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir: