0216 499 11 30

0530 635 05 78

Telefon

Sanat Atölyesi

Satranç

Müzik

Drama

Fen Laboratuvarı

Matematik Etkinliği

Ana Dil Etkinliği

Dikkat ve Algı Etkinliği

Mutfak Etkinliği

Okuma Yazmaya Hazırlık

İngilizce

Yaz Okulu

Neden Çocuk Durağı?

Oyun oynayan, eğlenen, sosyalleşen, düşünmeyi öğrenen çocuğun, içgörü sahibi olabilmesi, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirebilmesi bizi tercih etmeniz için yeterli değil midir?

Farkımız!

Okul öncesi eğitimin, çocuklarınızın karakter oluşumunu, ilk hayat deneyimlerini ve okul kavramını şekillendirmelerinin ne kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir alan olduğunu çok iyi biliyoruz…

İngilizce

İngilizce Eğitimine Önem Veriyoruz Çünkü; Çocukların özgüvenlerinin, muhakeme edebilme yeteneklerinin, iletişim becerilerinin gelişebilmesi için anladıkları dilde, anadillerinde eğitim almaları bir avantajdır.

Etkinliklerimiz

Ana Dil Etkinliği

Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa çalışmaları içinde yaşam bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay bilimleri v.b. fen alanlarına ilişkin etkinliklere yer verilir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses, kuvvet-hareket-enerji, ısı-sıcaklık, batma-yüzme, basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç vb.), cansız varlıklar, keşifler enerji, mevsimler, doğa olayları, dünyamız, dünyamızın ötesi gibi konular işlenir.

Matematik Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmalıdır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark etmeli, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmeli, problem çözebilmeli, akıl yürütebilmeli ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilmelidirler.

Dikkat ve Algı Etkinliği

Dikkatini odaklayabilme algılama ile ilgili beceriler yaşamın her alanında büyük öneme sahiptir.  Masa başında oturma ve dikkat ile algılama süresini arttıran, görsel ve işitsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati ve algıyı sürdürebilme ve geliştirebilme, yargılama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak egzersizlerin bulunduğu derslerimiz eğitim programımızda bulunmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Görsel algı çalışmaları, İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları, Dikkat ve hafıza çalışmaları, Temel kavram çalışmaları, Problem çözme ve tahmin çalışmaları, Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları,  Duyu eğitimi çalışmaları, Nefes ve ritim vb. çalışmalar ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir:

İngilizce Dil Etkinliği

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği azalmaktadır.

Okulumuzda yaş gruplarına göre hazırlanmış İngilizce programlarımız uygulanmaktadır.

Görsel Sanatlar Etkinliği

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Görsel sanatlar aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak görsel sanatlar çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

Küçük grup çalışması olarak planlanan, çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik olarak bireysel olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Görsel sanatlar bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da yer alabilir.

Mutfak Etkinliği

Okulumuzda her ay çocuklarımızla birlikte yapılan çeşitli malzeme ve teknikler kullanılarak değişik lezzetler tadıyoruz.

200 m2

Açık Hava Oyun Alanı

550 m2

Kapalı Alan

85

Öğrenci kapasitesi

20+

Öğretmen Kadrosu

7

Eğitim Sınıfı