Dikkat ve Algı Etkinliği

Dikkatini odaklayabilme algılama ile ilgili beceriler yaşamın her alanında büyük öneme sahiptir.  Masa başında oturma ve dikkat ile algılama süresini arttıran, görsel ve işitsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati ve algıyı sürdürebilme ve geliştirebilme, yargılama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak egzersizlerin bulunduğu derslerimiz eğitim programımızda bulunmaktadır